инверт лого

Планиране на време, човешки и финансови ресурси в промишленото строителство

Трудности при планиране на промишлено строителство; Оценка на финансовите ресурси; Планиране във времето; Разпределение на човешките ресурси; Законодателни изисквания към обекта.
5 начина за планиране на проекти за промишлено строителство
планиране на проект за промишлено строителство

Съдържание

Преди да се заемете с изграждането на нова производствена база или с разширяването на настоящата, трябва да знаете колко точно ще струва, какви разходи за поддръжка могат да бъдат свързани с пространството и други фактори, които ще ви помогнат да вземете информирано решение. Но ако не сте сигурни откъде да започнете, в крайна сметка може да се окаже, че прекалено обмисляте целия процес и да отложите всяко потенциално стартиране на проекта. За щастие, има няколко полезни съвета за планиране, които могат да рационализират процеса на индустриално строителство за всички участници. Ето пет начина, по които можете да планирате проекта за промишлено строителство по-добре от преди. Прочетете нататък, за да научите повече за всеки един от тях и как те могат да помогнат за подобряване на процеса на проектиране и строителство.

 

Създаване на програма за изграждане

Процесът на строителство на нова индустриална сграда може да бъде дълъг и сложен. Затова е най-добре проектът да започне на по-напреднал етап, за да могат всички участващи страни да планират съответно. Това може да помогне да се избегнат проблеми, които възникват поради липса на опитни търговци и мениджъри. Например, ако планирате нова производствена база, ще искате да знаете точно колко време имате за изпълнение на определени задачи. Ако не определите крайни срокове в началото, може да се окаже, че избързваме със строителния процес и увеличавате разходите. Това може да доведе и до забавяния, защото не сте сигурни кога ще бъде завършена всяка задача и как това ще се отрази на общия график на проекта. Други фактори, които трябва да имате предвид при изготвянето на строителната програма, включват да знаете колко пространство ще ви е необходимо и кога ще ви е необходимо. Това ви позволява да съставите адекватен бюджет и да избегнете необходимостта от заемане на допълнително пространство. Нещо повече, можете също така да изчислите кога ще е необходимо да се инсталира определено оборудване, което може да помогне в процеса на планиране.

Определяне на бюджета и показатели за изпълнение

Когато става въпрос за промишлено строителство, бюджетът обикновено е едно от първите неща, които хората разглеждат. Важно е обаче да го разделите на подбюджетни суми и да оцените цената с други фактори, като например показатели за ефективност, разходи за поддръжка и други разходи. Показателите за изпълнение са конкретни числа, които помагат да се определи цялостното качество на строителния проект. Например, ако изграждате офис помещение, искате да сте сигурни, че височината на тавана и структурната цялост са на ниво. В противен случай цялата сграда може да се срути. От друга страна, ако изграждате склад или производствена площ, показателите са различни. Пространството трябва да е достатъчно голямо, за да побере определено количество оборудване, което може да се наложи да бъде в една и съща зона. И тъй като тези компоненти вероятно ще са тежки и ще изискват повече пространство, трябва да вземете предвид и как ще изглежда сградата, когато бъде завършена.

Определяне на изискванията към обекта

Ключово нещо, което трябва да вземете предвид, когато вземате решение за мястото на вашия проект за промишлено строителство, са почвените условия, теренът и нуждите от електричество. Важно е да се отбележи, че и трите фактора могат значително да повлияят на строителния процес. Например, ако строите склад в наводнена местност, ще трябва да вземете предвид всички тези фактори по време на процеса на избор на площадка. Това може да помогне да се предотвратят повреди на съоръжението и оборудването, тъй като те ще се намират сред кал и вода. След това е важно да знаете с какъв вид обект работите. Това може да ви помогне да определите изискванията към терена, например дали трябва да бъде уплътнен или не, или дали в района има съществуваща електрическа мрежа. Това може да даде представа и за това колко допълнителна работа ще е необходима, за да се направи обектът подходящ за промишлено строителство.

Промишлено строителство

Определете професиите, които ще използвате за строителството

Когато става въпрос за промишлено строителство, е важно да изберете най-добрите професии за работата. Това може да ви помогне да спестите разходи за строителство в дългосрочен план, защото няма да се налага да обучавате нови работници, а също така да направите обекта си по-ефективен. За да вземете най-доброто решение, трябва да знаете колкото се може повече за строителния процес. Това от своя страна ще ви позволи да вземете информирано решение за това кой ще извършва работата. В тази връзка можете да зададете следните въпроси: 

  • Какъв е проектът? 
  • Какви материали планирате да използвате?
  • Какви са плановете за обекта?
  • Как ще се управлява проектът?
  •  Какъв е бюджетът?
  • Какви са показателите за изпълнение?

Използвайте условията извън обекта за вземане на решения на място

Когато планирате проекта си за промишлено строителство, често ще ви се налага да вземате решения на място. Това обаче невинаги е най-добрият начин да го направите. Всъщност често можете да добиете по-добра представа за това какво означава всяко решение за проекта и за участващите строителни работници, като разгледате как е устроен обектът. Това може да ви помогне да вземете по-добри решения по отношение на условията на строителната площадка и използваните материали. Например, ако строите склад, може да забележите, че земята е твърда и неравна. Това може да означава, че обектът се нуждае от малко работа, за да стане подходящ за промишлено строителство. Това обаче може да означава също, че от обекта е било отстранено определено количество почва. Това може да е важно, ако строителният екип се наложи да използва различен тип основи от първоначално планираните.

Заключение

Има много неща, които трябва да се вземат предвид при изграждането на нова промишлена сграда. Въпреки това не е необходимо да се страхувате и да сте претоварени от този процес. Като следвате тези съвети, можете да помогнете процесът да стане малко по-малко обезсърчителен и да стартирате проекта си.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Email