Преустройство на гараж от РКЕМ ГРУП, превърнат в обитаема стая в село Невестино

Основните дейности по процеса на преустройство на гараж включват предварително планиране и проектиране, както и точна проверка на законодателните текстове по темата. Преди започване на строителните работи е важно условие да са получени всички необходими разрешителни, за които ние от RKEM GROUP можем да Ви окажем съдействие. Преустройството на гараж може да включва различни процеси и дейности, в зависимост от това какви промени и подобрения желаете да извършите. Разгледайте как протече преустройването на един гараж на наш възложител от с. Невестино.

Съвместни действия по пътя на промяната на предназначението на гараж в жилищна стая

Най-напред бяха уточнени конкретните искания на възложителя и съгласуването им със ЗУТ. След това започнахме с демонтажа на старите конструкции и инсталации – врати на гаража, подови настилки, ел.инсталации, стени и други.

Пристъпихме към кофражни и армировъчни дейности.

Предвидихме обновяване на електроинсталацията, включваща замяна на стари кабели, щепсели, превключватели и други компоненти с нови по-безопасни алтернативи. Вътрешните дейности включиха подмяна на подовата настилка, така че тя да бъде подходяща за стая.

По отношение на фасадата се подмени вратата на гаража с ПВЦ вариант. Извършени бяха зидаро-мазачески дейности, включващи външна гладка вароциментова мазилка. Подобрени бяха топлоизолационните качества и за финал беше избран нов цвят.

Същевременно бяха направени и ВиК подобрения, включващи направа на отвор за прекарване на водопровод и канал, направа на водопровод за смесители и канал за отводняване на мивка. Сред останалите подобрения бяха монтажът на подов сифон. Оставихме опцията на клиентите да изберат консумативите и след завършването на преустройството да персонализират във времето новата си стая.

След завършването на преустройството направихме последни проверки, за да можем да бъдем сигурни в качеството на предоставената услуга и почистихме работното пространство.

Certificate Първа Група строежи
Certificate Четвърта група строежи
Референция Перник 3
Референция Перник 2
Референция Перник
Референция Долно Камарци
Рефернция Мошино
Строителство и ремонт на пътища, сгради и съоръжения

Извършени услуги

Спестете си бъдещи проблеми с ел.инсталацията с помощта на РКЕМ ГРУП Нашата фирма разполага с 12-годишен опит в строителния сектор, доказани специалисти в областта...
Експертите в шпакловането  – осигурете си перфектен завършек на интериорното и екстериорното пространство РКЕМ ГРУП е доказан лидер в сферата на шпакловките (декоративна мазилка,...
Преобразете жилището си с нашите професионални решения в боядисването РКЕМ ГРУП е фирма, която е много успешна в сферата на бояджийските услуги. С многогодишен...