Оградни решения от РКЕМ ГРУП - с. Гурмазово

RKEM GROUP ще Ви съдейства в задачата по заграждане на имота, спазвайки всички изисквания, заложени в ЗУТ. Монтажът на ограда или оградна система притежава следните ползи от осигуряване на сигурност и безопасност до неприкосновеност на личния живот. Монтажът на ограда е сложен процес, включващ в себе си преди всичко събиране на необходимите документи, за да се започне изобщо самото изграждане на ограда, а след това се пристъпва към планиране, проектиране, подготовка на терена, изкопаване на дупки, монтаж на избрания вид ограда.

РКЕМ ГРУП – Вашият партньор в оградите

Предприехме следните стъпки в изграждането на ограда в с. Гурмазово:

Най-напред се убедихме, че са налице всички необходими документи за започването на обекта, тъй като голяма част от подготвителния етап се изразява именно в това.

След това започнахме процеса по планиране и проектиране, където в детайли определихме какъв да бъде дизайна на оградата, както и какви материали да бъдат вложени, съответно кои ще бъдат най-подходящите за обекта панели, мрежи, стълбове.

После започнахме вътрешнофирменото оформяне на документите, касаещи съответните инструкции, съобразно спецификите на обекта. Поетапно започнахме да закупуваме необходимите материали. Следващата стъпка от плана обхвана подготовката на терена (измерихме и маркирахме точното местоположение на оградата, леко изравнихме почвата).Беше ни необходим и багер, с цел изкопаване на дупки за стълбовете на оградата.  Същинската част се осъществи чрез поставяне на стълбовете в дупките и укрепването им с бетон. Извършихме нивелация на стълбовете. Накрая, когато се убедихме, че всичко е наред и стълбовете са стабилни, започнахме с монтажа на мрежата, за да може оградата да добие завършен вид.

Certificate Първа Група строежи
Certificate Четвърта група строежи
Референция Перник 3
Референция Перник 2
Референция Перник
Референция Долно Камарци
Рефернция Мошино
Строителство и ремонт на пътища, сгради и съоръжения

Извършени услуги

Висококачествени строителни услуги от РКЕМ ГРУП Защото практическия опит и експертните знания имат значение Какво да очаквате от нас? Открийте професионални решения в грубия...
Открийте перфектното решение в сухото строителство с РКЕМ ГРУП Доволните клиенти и реализираните обекти доказват професионализма ни. Ние осигуряваме широка гама от услуги в...
Възползвайте се от професионално изпълнен ремонт на къщата от РКЕМ ГРУП Търсите ли надежден партньор за цялостен ремонт на къщата си?  RKEM GROUP е...