Свържете се с РКЕМ ГРУП: Вашата строителна фирма за безкомпромисно обслужване

“РКЕМ ГРУП” ЕООД е фирма със значителен опит в строителния бранш и притежаваща екип от експерти в различни области на строителството. 

Нашата мисия е да Ви предложим най-качествените, най-устойчивите и най-добрите строителни услуги и решения.

Свържете се с нас

За Вас ще изготвим специална ценова оферта, съобразена с Вашите изисквания и финансовите ресурси, с които разполагате.

Конкретното ценово предложение ще се формира на база на избора на материалите, които ще бъдат вложени, дейностите, които ще съпътстват основната услуга и извършения труд.

След предоставяне на снимки и размери на обекта от Ваша страна ще получите безплатна оферта, но, ако е необходим оглед на място, той се заплаща. В случай на започване на съвместна работа, заплатената сума за огледа ще бъде приспадната.

Certificate Първа Група строежи
Certificate Четвърта група строежи
Референция Перник 3
Референция Перник 2
Референция Перник
Референция Долно Камарци
Рефернция Мошино
Строителство и ремонт на пътища, сгради и съоръжения