0898 772 440 | 0883 772 440 | rkemgroup.office@gmail.com | гр. Сапарева Баня, ул. "Бригадирска"

ВиК съоръжения

РКЕМ Груп е експерт в изграждането на водопроводни и канализационни мрежи и системи и различни видове пречиствателни съоръжения. Екипите ни са оборудвани и с необходимата малка механизация, както и със знаци, конуси и бариери за осигуряване на безопаснот на движението при извършване на строително-монтажни дейности по уличната мрежа.

Затворен цикъл на изпълнение – обединявайки различни инженерни екипи и екипи за геоложко проучване, проектиране, строителство и обезопасяване, ние от РКЕМ Груп самостоятелно стартираме и приключваме обекти.

© 2019 РКЕМ ГРУП

0898 772 440 | rkemgroup.office@gmail.com | гр. Сапарева Баня, ул. "Бригадирска"

© 2019 РКЕМ ГРУП - Всички права запазени.

Изработка и поддръжка на Интернет уебсайтове, онлайн магазини и системи