0898 772 440 | 0883 772 440 | rkemgroup.office@gmail.com | гр. Сапарева Баня, ул. "Бригадирска"

Благоустройство и зелени системи

РКЕМ Груп изпълнява проекти за подобряване и развитие на зелените градски системи – изграждане на улици и паркове, градини, обществени спортни терени, крайбрежни алеи, туристически маршрути и др.

Отчитайки изискванията на строителното законодателство и нарасналият през последните години интерес към изцяло завършени обекти в част паркоустройство и благоустройство, ние Ви предлагаме пълен набор от проекти и чертежи, необходими за узаконяване, изграждане и озеленяване на всякакъв вид околни пространства.

Какво включва това?

  • геодезично заснемане на разработваната територия
  • функционално зониране
  • подробна обяснителна записка
  • проект по ландшафтно устройство (комплексно обемно пространствено решение)
  • трасировъчен чертеж
  • посадъчен чертеж
  • схема на процентното разпределение на зелените площи
  • проект по вертикално планиране и баланс на земните маси
  • архитектурни и декоративни детайли
  • подробна проекто-сметна документация с необходимите количества и актуални цени

Затворен цикъл на изпълнение – обединявайки различни инженерни екипи и екипи за геоложко проучване, проектиране, строителство и обезопасяване, ние от РКЕМ Груп самостоятелно стартираме и приключваме обекти.

© 2019 РКЕМ ГРУП

0898 772 440 | rkemgroup.office@gmail.com | гр. Сапарева Баня, ул. "Бригадирска"

© 2019 РКЕМ ГРУП - Всички права запазени.

Изработка и поддръжка на Интернет уебсайтове, онлайн магазини и системи