„РКЕМ Груп” ЕООД е строителна фирма предлагаща на своите клиенти комплексна и адекватна строителна услуга. Ние предоставяме пъния набор услуги от проучване, проектиране до издаване на разрешителни за ползване.

От 2007 г. сме работим в сферата на строителството и строителният пазар. Реализираме проекти от жилищно строителство и малки еднофамилни къщи до кооперации и хотелски комплекси. Зад гърбаси имаме редица изградени еднофамилни къщи, няколко хотела и много реконструкции. Занимаваме се активно със строително-монтажни дейности.

Разполагаме със специалисти за всички дейности от нулевият цикъл до покрив и съответно до ключ.

Ще се радваме да построим и поддържаме Вашия дом!